Gebruikersdata en Datagebruikers

Gebruikersdata en Datagebruikers

Is de door Google verzamelde gebruikersinformatie eigenlijk wel relevant voor de zoekdienst, of vooral voor het genereren van advertenties?

Google is ongeduldig

Google is ongeduldig

Als er één markt is waar de prijzen van aanbieders ver uit elkaar liggen, is die van de webhosting. Maar snelheid is van groot belang voor Google.

The Global Villains

The Global Villains

In mei 2010 werd bekend dat er onder fabrieksarbeiders bij Foxconn in China een hoog aantal zelfmoorden plaatsvond (Hamel, 2010). De zware omstandigheden waaronder deze werknemers moesten werken werden als belangrijke reden aangedragen.